PROTOVULIADIALOGOU ( protovuliadialogou@gmail.com)

December 2012

Παραθέτουμε την παρέμβαση του Δόικου υπό τον αινιγματικό τίτλο «The Day After O.D.» - Η μέρα μετά την υπερβολική δόση, θα μπορούσε να αποδοθεί σε ελεύθερη μετάφραση, η οποία ψηφίστηκε ως η δημοφιλέστερη ανάρτηση του 2012, από τους φίλους του διαδικτυακού διαλόγου Αθήνας-Βρυξελλών-Ν.Υόρκης, της protovuliadialogou.

 

THE DAY AFTER O.D.

 Νίκος Δόικος

Από τους συνομιλητές της protovuliadialogou, μου ζητήθηκε να αποσαφηνίσω τον νεολογισμό «Κοινωνική Βιόσφαιρα» σε συνάρτηση με την παρούσα κοινωνιο-κτόνο συγκυρία.

Συμφωνούμε θαρρώ ( αυτό τουλάχιστον φάνηκε στον διάλογο ) πως η μικρή πλανητική μας κοινωνία εισέρχεται σε ένα πρωτόγνωρο πεδίο ρήξεων αποφασιστικής σημασίας. Είναι πλέον εμφανή τα σημεία των καιρών και προδιαγράφουν νέες αφετηρίες. Από μας εξαρτάται εάν οι ρήξεις και οι εξ αυτών ανατροπές θα είναι λιγότερο ή περισσότερο οδυνηρές. Γιατί οδυνηρές θα είναι σε κάθε περίπτωση. Και ο βαθμός της βεβαίας οδύνης είναι ευθέως ανάλογος με τις συνειδησιακές μας ωριμότητες και τις συναινετικές προδιαθέσεις, είτε αυτές υφίστανται είτε αναζητούνται.

Αμερικανοί και Ευρωπαίοι γευτήκαμε τους καρπούς της δάνειας ευμάρειας. Στροβιλιστήκαμε στην ψευδαίσθηση ενός «στιγμιαίου»  υποθηκευμένου πλούτου. Όπου, εκόντες άκοντες, εγγράψαμε ως υποθήκη την κοινωνική μας συνοχή, μαζί και την περιβαλλοντική και προσωπική μας υγεία. Και τώρα εμβρόντητοι, σακατεμένοι και ίσως σοφότεροι, αναζητούμε πύλη εξόδου από το νεοφιλελεύθερο Κάμελοτ, προσδοκώντας σωτηρία.

Σωτηρία όχι μόνον ως κοινωνική απελευθέρωση από τον πολιτισμικό και  οικονομικό ολοκληρωτισμό, αλλά και από τον συλλογικό εθισμό μας στην σκληρή ουσία της καταναλωτικής αμετροέπειαςΑγοραίες φυλές  OD’ed on anything consumable.

Θα είναι εύκολη η μετάβαση ; Όχι βέβαια. Ισχυρές πολιτικές και οικονομικές συμμαχίες χειραγωγούνται ακόμη, σε μεγάλο βαθμό, από το κυρίαρχο αγορο-κεντρικό σύστημα. Θα απαιτηθούν ευφυείς και οργανωμένες κινήσεις απεγκλωβισμού.

  • Με μιαν Οικονομία που υπερβαίνει τον κερδοσκοπικό τζόγο και επαναφέρει στο προσκήνιο την δημιουργική επιχειρηματικότητα, σε ένα περιβάλλον λελογισμένης ρυθμιστικής παρουσίας της ίδιας της Κοινωνίας.
  • Με έναν χρηματοπιστωτικό τομέα συναγωνιστή της δημιουργικής επιχειρηματικότητας.
  • Με μια μετα-νεοτερική  Magna Carta, αυτό που ονομάζω Κοινωνική Βιόσφαιρα στο «Μετά τη Βαρβαρότητα».

Με την έννοια των στοιχειωδών κοινωνικών προταγμάτων που οφείλει να διασφαλίζει η αειφόρος ανθρωπο-κεντρική κοινωνία :

1. Προσωπικές και κοινωνικές ελευθερίες αναιρετικές κάθε πολιτισμικού και οικονομικού ολοκληρωτισμού.

2. Διαφύλαξη της ποιότητας του Αέρα, της Γης και των Υδάτων.

3. Αξιοπρεπή Απασχόληση.

4. Απολύτως διασφαλισμένη και ποιοτική Παιδεία, Υγεία και Ευγηρία.

5. Κοινωνικά Μέσα Επικοινωνίας.

Ως θεμελιώδεις αρχές ανταποδοτικότητας της νέας κοινωνικότητας.

Υπό αυτήν την έννοια, Κοινωνική Βιόσφαιρα είναι το απόσταγμα του Συναινετικού Λόγου, της ενδο-κοινωνικής και δια-κοινωνικής δηλαδή Συμφωνίας και Συναπόφασης για την οποία μιλήσαμε εκτενώς στον «Ανάριθμο Δρόμο», κοντολογίς το πεδίο σύγκλισης των κοινωνικών κινημάτων, πεδίο αυτονομίας, χωρίς πρωτοπορίες και εισαγόμενες ιδεοληψίες.

Συνειδητά απέφυγα τον όρο νέο «Κοινωνικό Συμβόλαιο», αφενός γιατί συνειρμικώς παραπέμπει στην άχαρη εικόνα της «φυλής των χρεωστών» και των νεόπτωχων έτσι όπως καταδύονται στους κάδους απορριμμάτων των Δυτικών κέντρων του Διαφωτισμού, αφετέρου για να μην ενοχληθούν, να μην εξοργισθούν οι Έλληνες συνομιλητές μας, καθώς στην Ελλάδα ο όρος έχει υποστεί την μεγαλύτερη δυνατή σημειολογική απομείωση και εννοιολογική απαξίωση, κατά την διάρκεια της λαϊκιστικής εκδοχής της Μεταπολίτευσης. Κυρίως όμως γιατί η Κοινωνική Βιόσφαιρα δεν περιορίζεται σε ένα σύνολο επιβαλλόμενων ή υιοθετούμενων κανόνων, όπως γίνεται στην περίπτωση του Κοινωνικού Συμβολαίου, αλλά προϋποθέτει την διαρκή κοινωνική επαλήθευση, βιωσιμότητα και συμβατότητα, στοιχεία εν πολλοίς απρόβλεπτα και χαοτικά.

Θα είναι μακροχρόνια η μετάβαση ; Μακροχρόνια η εμπέδωση, ασφαλώς. Το γεγονός της ρήξης, όχι κατ’ανάγκην. Δυναμικά κινήματα, δεκάδες ριζοσπαστικές ομάδες σκέψης, ιδρύματα, οργανισμοί, πολιτικές τάσεις και πρωτοβουλίες πολιτών της ΕΕ και των ΗΠΑ εργάζονται συστηματικά στην κατεύθυνση που προσπαθώ να σκιαγραφήσω και συγκλίνουν, προσλαμβάνοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κοινωνικού ρεύματος. Νομίζω πως η ρήξη βρίσκεται ήδη ante portas.

Πολιτικές αποφάσεις ως ψήγματα της ευρύτερης στόχευσης ήδη μεταρσιώνονται σε θεσμικές, έστω σημειακές ανατροπές, μερικές από τις οποίες απασχόλησαν τον διαδικτυακό προβληματισμό και πέρασαν στα κέντρα αποφάσεων.

Σας θυμίζω :

1. Η επερχόμενη τραπεζική εποπτεία της ΕΚΤ στο σύνολο της ΕΕ.

2. Η έγκριση από το ευρωκοινοβούλιο πρότασης για την συγκρότηση δημόσιων-διακυβερνητικών Οίκων Αξιολόγησης.

3. Η ενισχυόμενη τάση περιορισμού των εμπορικών ( αποταμιευτικώντραπεζών στον ιδρυτικό τους ρόλο, μακριά από «επενδυτικές» ή «τοξικές» περιπέτειες.Τάση που κερδίζει διαρκώς έδαφος στις ΗΠΑ, ακόμα και με σκέψεις επαναφοράς σε ισχύ του Glass-Steagall Act του 1933, ο οποίος ακριβώς ενισχύει τον ρυθμιστικό ρόλο των κεντρικών κρατικών τραπεζών και απαγορεύει την ταύτιση  των εμπορικών με τις επενδυτικές τράπεζες.

4. Οι αποφασιστικές παρεμβάσεις της ομάδας Obama στους τομείς της Υγείας, Κοινωνικής Ασφάλισης και κάθετης Φορολογίας.

5. Η κοστολογημένη πρόταση για την ίδρυση πράσινου Bretton Woods.

6. Οι συνομιλίες κορυφής για την αναθεώρηση της ΑMIl’Accord Multilateral sur l’Investissement.

7.  Πρωτοβουλίες εξορθολογισμού των χρηματιστηριακών και χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, δι’αποκλεισμού των τοξικών προϊόντων και μεθόδων ( CDS, Derivatives, Short-selling και τα συναφή).

Θεωρώ πως όλα τούτα και όσα άλλα απασχολούν τους σοβαρούς θύλακες σκέψης και δράσης δεν συνιστούν απλώς ενδο-συστημικές ανακατατάξεις ( όπως σίγουρα θα ισχυρισθούν κάποιοι φίλοι) αλλά καταλύτες δυνάμενους να διανοίξουν τις συστημικές ρωγμές και να ολοκληρώσουν την Ανατροπή.

Και βέβαια η κινηματική διαθεσιμότητα καθορίζει το εύρος και το βάθος της Ανατροπής. Σ’αυτήν επενδύει (πάντοτε) η Ιστορία.

------------------------------------------------------------------------

 

Για την protovuliadialogouHYPERLINK "mailto:protovuliadialogou@gmail.com"      Thomas Chouri

И ни "скачать дагестанский лезгинку"тот, ни другой ни в малейшей степени не страдали от изнуряющей бразильской жары.

И, конечно, ты полностью отвечаешь за сценарий драмы.

Флик перевернула его на "Хроники нарнии принц каспиан скачать"спину и с минуту рассеянно теребила за уши, прежде чем заговорить снова.

Гром аплодисментов раздался, когда он закончил свое чтение.

Потом я услышал шаги, приближающиеся к парадной двери.

Поэтому и не чувствовал, что лишен чего-то; "скачать карту казахстана"его беспокоила лишь невозможность дальнейших путешествий.

document.getElementById("J#1370740650uL0UVbbW7IK7FT6428c773").style.display = "none";

Нет, отвечал лорд Аффенхем, но "скачать плееры для андроид"если ты его найдешь, пришли ко мне.

Я пришел "микки маус винтаж скачать"издалека, сказал он медленно, тщательно "драйвера nvidia geforce 6600 скачать"подбирая слова.

Проникнув в город, человек с горящим "скачать песню я тебя нарисовал"взглядом, который по всем сведениям калечил людей и "свежие ключи для eset 4"выводил из строя танки голыми руками, добрался, наконец, до последней линии обороны, выставленной Исудзу.

У них отбиты "скачать смайлы для контакта"мозги, они накачены лекарствами и подвергаются лечению, подгоняющему их под противоестественный стандарт, если они не миролюбивы в рамках этого стандарта.

Об этом будто "не болейте доктор скачать"бы с утра идет совещание у господина "скачать виндовс для нетбука"полковника.

На человеке болтались лохмотья былой униформы, которую носили при Марке.

document.getElementById("J#1371933959nkEdZikue4S1y8u26t13bc47df").style.display = "none";

Это значит, что наилучшим местом для амулета является Джелфейт.

Семьдесят три килограмма лунного веса, тоже составляли немалую величину, но Джине нужно было только перевалить кар через расселину и пустить его вниз.

Он сказал, что вам грозит серьезная опасность.

Потом поднялся ропот, погасший под движением руки Барни.

Сейчас он предлагает другое, слабая улыбка Жерара сделалась шире и довольнее от того, что Томас дал неверный ответ.

Но ты только что советовал мне изучить фактор хаоса, иррациональность.

document.getElementById("9182dbe33Uad342rrDWYV").style.display = "none";

Вся Медзилаборецкая долина была "Полиция от прошлого до настоящего. Сборник статусных нормативных документов" разрыта и разворочена, словно здесь работали армии гигантских кротов.

Швейцар в таких случаях "Страх перед страхом" закрывает глаза.

Среди моих клиентов тоже есть кинозвезды.

Из Градчанской гарнизонной тюрьмы путь вел через Бржевнов на Мотольский плац.

Голос был "Шарф Айседоры" хриплый, в "Русские народные песни в переложении для шестиструнной гитары" нем чувствовался жуткий гипнотический ритм.

Когда Рубин сделал мне предложение, он пообещал, что купит мне кольцо, как только продаст свою следующую книгу.

document.getElementById("e247bf432v969z8tFhMiVEh").style.display = "none";

Трактирщик стоял на своем обычном месте за "программа для чтения формат fb2 скачать" стойкой, и чистил медную посуду.

Ларик тоже пытался встать на ноги.

Но она исчезла, в мгновение "игровые автоматы роджер" ока потерялась из виду.

Если сможешь "скачать книги чехова" найти правосудие по эту сторону Внешнего Моря, которое не грозило бы тебе "скачать трансерфинг аудиокниги" суровым наказанием за неуплату долгов.

в некотором смысле, "бэтмен возвращение темного рыцаря скачать торрент" да,-ответил Он.

Но если хоть кто-то пострадает во "фабрика звезд игра скачать бесплатно" время этого якобы кризиса, то тогда "игры lego city" умный юрист сумеет обвинить компании в халатности и игнорировании официальных предупреждений.

document.getElementById("d41cb1e4GqauBp5scPfW4").style.display = "none";

Ну "ключ для офиса 10" что ж, давайте сюда Сэвиджа.

А Чиун, Мастер Синанджу, не был камнем.

Сударь, не плюйте здесь,-попросил Швейк, с интересом разглядывая незнакомца.

document.getElementById('2a47938cEz69jPMC5o').style.display = "none";