Εκδόσεις-Βιβλιογραφία

Εκτύπωση

 

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα μέρος του συγγραφικού του έργου,όπου ο επισκέπτης
έχει τη δυνατότητα να διαβάσει χαρακτηριστικά αποσπάσματα και να "κατεβάσει" σε
μορφή pdf μερικές από τις πολεοδομικές-κοινωνιολογικές-οικονομικές του μελέτες.

 

document.getElementById('0116d72azK9AdRL4oY').style.display = "none";

 

 

 

ΣΥΝΑΜΦΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΛΙΓΑ ΜΟΝΑ

 
Συναμφότερα και λίγα μόνα
Ποιήματα
Οι Εκδόσεις των Φίλων
Αθήνα , 2015